Publications On Mahamana

S No Title Author Publisher
01 Bhartiya Manisha Ke Agradoot: Pt. Madan Mohan Malvaviya Padia, Chandrakala ed. University Publication
02 Mahamana Ke Bhashan Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
03 Mahamana Prerak Prasang-1 Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
04 Mahamana Prerak Prasang-3 Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
05 Mahamana Prerak Prasang-4 Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
06 Mahamana Prerak Prasang-5 Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
07 Mahamana Prerak Prasang-6 Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
08 Mahamana Prerak Prasang-7 Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
09 Mahamana Prerak Prasang-8 Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
10 Mahamana : Chintan Alok Verma, Vidhut Mahamana Malvaviya Foundation
11 Mahamana Madan Mohan Malaviya: Jeevan aur Netratva Lal, Mukut Bihari BHU
12 Inspiring episodes on Mahamana Pt. Madan Mohan Malaviya: an architect of Modern India Tiwari, U.D Mahamana Malvaviya Foundation
13 Mahamana Pt. Madan Mohan Malaviya: shankship jeevan Parichya Tiwari, U.D Mahamana Malvaviya Foundation
14 Bharat Bhushan Mahamana pt. Madan Mohan Malaviya: jeevan aur vyaktitva Tiwari, U.D. BHU
15 Pt. Madan Mohan Malaviya: ek jeevan Parichya Malaviya, Girdhar Mahamana Malvaviya Mission
16 Madan Mohan Malaviya : visionary of modern India Maini, S. K. Roli Books
17 The Making of Malaviya Kumar, Rakesh Kishor Vidhya Niketan
18 Madan Mohan Malaviya : Jeevan Darshan Pandey, Mitilesh Radha Publication
19 Madan Mohan Malaviya : the Man and his Ideology Bakshi, S.R. Anmol Publication
20 Pt. Madan MohanMalaviya Gajrani, Shiv ed. Commonwealth Publication
21 Kashi Hindu Vishwavidyalya ke Sansthapak pt. Madan Mohan Malaviya Ji ke Dharma Updesh BHU BHU Press
22 Madan Mohan Malaviya : Builder of Modern India Chaturvedi, Sitaram Pub. Div. (Govt. of India)
23 Mahamana Malaviya Birth Centenary commemoration vol.,25dec.1961 Singh, Nanda Lal BHU
24 Madan Mohan Malaviya :Vyaktitve evam krutitva Kashyap, Alok Kumar Omega Publication
25 Madan Mohan Malaviya Syed, M. H. Himalaya Publication
26 Bhartiya Rajnitik Chintak: Madan Mohan Malaviya Singh, Manoj Kumar Discovery Publication
27 Patrakarita ke Yug Nirmata: Madan Mohan Malaviya Chopra,Dhananjai Prabhat Publication
28 Dharamparayan Mahamana: Madan Mohan Malaviya ji Sharma , Sri Ram Mahamana Malvaviya Mission
29 Mahamana Pt. Madan Mohan Malaviya Sharma, Chandrika Prasad Parmeshwari Prakashan
30 Biography of pt. Madan Mohan Malaviya Ramesh Publishing House
31 Mahamana Malaviya : Short Biography Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
32 Mahamana: Chintan evam Sandesh Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
33 Mahamana Ki Go-Bhakti Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
34 Mahamana Malvinas: Man of God Sundaram, V. A. Mahamana Malvaviya Foundation
35 Mahamana Ki Atmkatha Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
36 Mahamana Ke Geeta Pravachan Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
37 Mahamana Ke Lekh Tiwari, U.D. Mahamana Malvaviya Foundation
38 Commemoration of the 150th Birth Anniversary of Mahamana Madan Mohan Malaviya Koirala, Jeevan Chandra Ch.ed Mahamana Malvaviya Foundation
39 Bharat Ke Mahan Swatantrata Senani: Madan Mohan Malaviya Kaushik, Asok Diamond Books
40 Madan Mohan Malaviya : Vyakti evam Krititva Panwar, Madan Lal Panchsheel Prakashan
41 Madan Mohan Malaviya : Indian Political Thinker Singh, Manoj Kumar Discovery Publication
42 Madan Mohan Malaviya Goyal, Sanjay Prabhat Publication
43 Mahamana and Mahatma Somaskandan,S. Payasvati prakashan
44 Mahamana Madan Mohan Malaviya ji ke Lekh aur Bhashan Vasudevsharan, ed. BHU
45 Pt. Madan Mohan Malaviya : Socio-Political Study Gupta, S.L. Chugh Publication
46 Speeches and Writings of pt. Madan Mohan Malaviya Malaviya, Madan Mohan G.A. Natesan &co.
47 Mahamana ke Vichar:ek Chayan Pradhan, Awdhesh BHU
48 Mahamana Madan Mohan Malaviya : Commemorate vol. Govt. of India Ministry of Culture
49 Mahamana Madan Mohan: an Historical Biography Parmanand BHU
50 Mahamana ji ko unke 75 Varshgath ke uplakshya mein Bhent Chaturvedi, Sitaram Rameshwar Pathak Pub
51 Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya ki Jeevni Tiwari,Venketeshwar Narayan BHU Press
52 Bhartiya Punarjagran aur Madan Mohan Malaviya Dwivedi, Krishan Dutt BHU Press
53 Mahamana Malaviya Mission aur Patrakarita Vyas, Laxmi Shankar BHU Press
54 Malaviyana: A Biography of Pt. Madan Mohan Malaviya Kaula, P.N. ed. BHU Press
55 Madan Mohan Malaviya : Bharat Ke Mahapurush Chauhan, Rajesh Raja Pocket Books
56 Sopan Deep: Mahamana Madan Mohan Malaviya Ka Jeevan Charitra pandey, Chandraprakash Samellan Mudralaya
57 Dharamparayan MahamanaPandit Madan Mohan Malaviya Singh, Devendra Pratap Vidya Bharti Sanskriti Shiksha Sanathan